Menu
Your Cart

Правилник

ВАЖНО!!!

•        Согласно потребите, брзината на испорака, достапноста на репроматеријалите Производителот го задржува правото на промена на рачки,оков и останати дополнителни елементи кои не влијаат на изгледот на производот.

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИ

•        Мебел-Ви обезбедува достава на сите производи купени во сопствените салони. Доставата на производите е бесплатна за сите нарачки.

•        Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред испораката на мебелот;

•        Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;

•        Нарачките кои не се исплатени во целост пред доставата не се доставуваат;

•        Оригиналната амбалажа да се чува се додека купувачот не утврди дека се е во ред со производот.

 

МОНТАЖА НА ПРОИЗВОДИ

•        Монтажата на купената стока ја овозможуваме под следните услови:

o Монтажа на комплетна Детска соба извршена од Мебел-Ви се наплаќа 4.000 ден;

o Монтажа на лежај се наплаќа 3.000 ден;

o Монтажата на Плакари извршена од Мебел-Ви се наплаќа 4.000 ден;

o Монтажа на комплетна Спална соба извршена од Мебел-Ви се наплаќа 5.000 ден;

o Монтажа на Трп. маса во домот на купувачот извршена од Мебел-Ви се наплаќа 3.000 ден;

o Монтажа на Гарнитура извршена од Мебел-Ви се наплаќа 8.000 ден. Со оваа доплата по желба на купувачот гарнитурата му се испорачува монтирана или се монтира во неговиот дом.

o Комодите, закачалките и блок кујните се продаваат и доставуваат спакувани во пакети. За добивање на комодите и закачалките монтирани во фабрика се наплаќа: 2.000 денари за артикли во вредност до 20.000 денари или 3.000 денари за артикли во вредност над 20.000 денари. За монтирање на комода во дом се наплаќа 3.500 ден. За монтирање на блок кујна во фабрика се наплаќа 3.000 ден.

o За комбинација на две или повеќе монтажи во иста нарачка, на една локација, обезбедуваме попуст 30% од редовните цени на монтажите.

o Мебел-Ви не превзема одговорност за Извршената монтажа од трети лица и направените грешки и штети при монтажата. Штетите направени при несоодветна монтажа се на товар на купувачот.

ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДИТЕ

•        Купувачите задолжително треба точно да ги проверат димензиите на производот кој го купуваат;

•        Обврска на купувачот е да ги провери и димензиите на просторот каде треба да се внесе купениот мебел;

•        За информации околу димензиите и пакувањата на производите, продажниот персонал стои на располагање на секој купувач;

•        Доколку димензиите на нарачаниот производ, по нарачката, не одговараат на просторот каде треба да се внесат, Мебел-Ви не превзема одговорност и сите настанати дополнителни трошоци се на товар на купувачот со наплата од најмалку 3000 до 12000денари зависно од производот кој се враќа и вредноста на истиот. Овде купувачот е должен да организира утовар на производот кој се враќа.
(ОВОЈ ТИП НА ВРАЌАЊЕ НА РОБА СЕ ОДОБРУВА ИСКЛУЧИВО ЗА НЕМОНТИРАНА РОБА, НЕОТПАКУВАНА И НЕОШТЕТЕНА).

РОКОВИ НА ИСПОРАКА

•        Главна определба на Мебел-Ви е брза испорака на своите производи до купувачите;

•        Рокот на испорака на производите зависи од видот на производ, односно од тоа дали се нарачува готов производ или се нарачува производ по изработка, и изнесува до 20 дена;

•        За производи за кои е потребно поголемо време за изработка и достава се известуваат самите клиенти пред склучување на нарачката;

•        Максимален рок за чување на купената роба на клиентот во нашите магацини изнесува 45 дена, после овој рок направената нарачка НЕ ВАЖИ!!! (Производот нема да биде резервиран повеќе и цените може да бидат променети);

•        По дадениот рок, резервацијата на робата завршува и производите повеќе не се чуваат за конкретната нарачка;

•        За нарачките кои имаат капар а не се реализирани и примени од страна на купувачот, истиот не се враќа назад.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

•        Плаќање во готово – Кога се склучува нарачката се плаќа целиот износ или одреден процент како аванс а остатокот се доплаќа на денот на достава на мебелот;

•        Плаќање на рати без камата со кредитни картички

– овозможено преку картиците на Стопанска банка, без камата, до 12 рати;

– овозможено преку картиците на NLB Тутунска банка, без камата, до 24 рати;

•        Плаќање на рати преку потрошувачки инстант кредит – овозможено преку НЛБ Тутунска Банка до 36 рати;

•        Плаќање на рати со кредит

– oвозможено преку iute Credit Makedonija до 24 рати;

– oвозможено преку Capital банка до 24 рати;

•        Плаќање на рати преку договор за соработка – Мебел-Ви има склучено договори за соработка со многу институции, синдикати и претпријатија со кои се овозможува вработените во тие субјекти да пазаруваат на рати во нашите салони.

•        Плаќање со American Express картички.

•        Плаќање со Дајнерс картички.

РЕКЛАМАЦИИ

•        Купувачот може да пријави рекламација користејќи ја online формата на оваа веб продавница;

•        Стручниот тим е должен најдоцна во рок од 15 дена по приемот на рекламацијата да даде свое мислење и свој предлог за решавање на пријавениот проблем;

•        Доколку се утврди дека рекламацијата е оправдана Мебел-Ви е должен во рок од 30 дена да ја отклони рекламацијата со поправање или замена на производот;

•        Доколку се утврди дека рекламацијата не е оправдана Мебел-Ви има право да бара надомест од купувачот;

•        Мебел-Ви е одговорен за робата само во гарантниот рок до 12 месеци. Мебел-Ви не одговара за робата која е подигната со сопствен превоз и/или извршена монтажа од трети лица, освен во случај на технички проблем;

•        Лифтоматите и канцелариските столици имаат гаранција 6 месеци.

•        Удобноста на производот се презентира во продажните салони и не се прифаќаат рекламациите во однос на тврдо или меко седење.

ВАУЧЕРИ

•        Вредносните ваучери и Ваучерите за попуст се искористуваат еднократно – само со една нарачка. Искористениот оргинален ваучер се враќа во управата на Мебел-Ви.5